Phân công nhiệm vụ năm học 2020-2021

DANH SÁCH

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

 NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-THNH ngày 29 tháng 9  năm 2020

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nội Hoàng

 

Số

TT

Họ và tên CBGV

Năm sinh

Chức vụ

TĐĐT

Nhiệm vụ được phân công

1

Dương Thanh Miện

1971

HT

ĐH

- Phụ trách chung; công tác cơ sở vật chất, công tác tài chính, bảo hiểm GV+HS, sinh hoạt tổ 4-5, giảng dạy khối lớp 4 tổng 2 tiết/ tuần.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021. Xây dựng kế hoạch giáo dục phẩm chất năng lực cho học sinh, KH các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Công tác tham mưu. Công tác Quy chế dân chủ trong trường học. Công tác 3 công khai trong trường học; công tác tự đánh giá;

- Công tác thi đua: Khen thưởng, kỷ luật CBGV, HS.

2

Trần Giang Nam

1974

PHT

ĐH

- Chuyên môn; chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn, học sinh giỏi các cấp; Công tác giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh;

- Công tác phối hợp các tổ chức, cá nhân để giáo dục học sinh; Công tác Quản lý hồ sơ CBGV trong toàn trường. Học bạ học sinh, Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ, GV giỏi các cấp. Xây dựng KH bồi dưỡng đội ngũ, giáo viên giỏi

- Sinh hoạt tổ chuyên môn 1, giảng dạy khối 1 tổng 4 tiết/tuần theo quy định; lưu minh chứng hoạt động của đơn vị.

- Công tác PCGD, các phần mềm, trang wesite của đơn vị;

- Điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi HT uỷ quyền hoặc đi vắng;

3

Phan Thế Hùng

1968

PHT

ĐH

- Chuyên môn; chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch các phòng chức năng.

- Các hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng sống;

- Công tác văn nghệ, thể dục thể thao, công tác bán trú, công tác trang trí trường lớp học;

- Giảng dạy ở khối 2-3 theo quy định 4 tiết/tuần

- Điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi HT uỷ quyền hoặc đi vắng;

4

Lương Thị Hồng

1972

GV

Chủ nhiệm lớp 1A

5

Nguyễn Thị Len

1968

GV

Tổ trưởng, Chủ nhiệm lớp 1B

6

Thân Thị Ly

1991

GV

Tổ phó, Chủ nhiệm lớp 1C

7

Thân Thị Phong

1970

GV

Chủ nhiệm lớp 1D

8

Dương Thị Thanh

1977

GV

Chủ nhiệm lớp 1E

9

Dương T Việt Lam

1966

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 2A

10

Nguyễn Thị Hạnh

1985

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 2B, Tổ phó Tổ 2-3

11

Dương Thúy Hường

1996

GV

Chủ nhiệm lớp 2C

12

Dương Thị Thúy Ninh

1976

GV

Chủ nhiệm lớp 2D

13

Dương Văn Ba

1972

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 3A

14

Thân Thị Hạnh

1974

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 3B

15

Đỗ Thị Tình

1970

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 3C

16

Trần Văn Quyết

1965

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 3D

17

Dương Quý Phong

1970

GV

Chủ nhiệm lớp 3E

18

Hoàng Thị Quyên

1966

GV

Chủ nhiệm lớp 4A

19

Trương Thị Giang

1990

GV

Chủ nhiệm lớp 4B

20

Nguyễn Thị Vân

1989

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 4C

21

Thân Thị Hương

1994

GV

Chủ nhiệm lớp 4D

22

Thân Thị Lan Hương

1994

GV

Chủ nhiệm lớp 5A

23

Dương Văn Đạo

1970

GV

ĐH

Chủ nhiệm lớp 5B

24

Dương Văn Hưng

1967

GV

Chủ nhiệm lớp 5C

25

Thân Thị Hợp

1971

GV

Chủ nhiệm lớp 5D

26

Tạ Thị Yến

1994

GV

Nghỉ thai sản từ 7/9/2020

27

Ngụy Thị Giang

1987

GV

ĐH

Dạy kê 3 TT, 2 đc Thân Hương và lan Hương con nhỏ

28

Nguyễn Thị Hiệp

1980

GV

ĐH

Dạy TA khối 2 và khối 4

29

Thân Thị Ly

1981

GV

ĐH

Dạy TA khối 5 và các lớp 1A-1D

30

Nguyễn Thủy Thuận

1974

GV

ĐH

Dạy TA khối 3 và lớp 1E, công tác đồ dùng

31

Phan Thị Thanh Hiền

1979

GV

ĐH

Dạy MT, Thủ công, KT khối 1, 5

32

Đào T Thanh Hằng

1982

GV

ĐH

Dạy MT, TC, KT khối 2, 3 và 4A, 4D

33

Nguyễn Văn Nghiệp

1969

GV

ĐH

Dạy  ÂN khối 2, 3 và đạo đức, TNXH, TD khối 2.

34

Trần Thị Thảo

1982

GV

ĐH

Dạy ÂN khối 1, 5 và TNXH, đạo đức khối 1

35

Nguyễn Hồng Dương

1976

Giáo viên

ĐH

- Phụ trách công tác đoàn đội của trường;

- Giảng dạy theo quy định 2 tiết Mĩ thuật 4B, 4C;

- Công tác lao động, vệ sinh của đơn vị.

- Bồi dưỡng CLBTDTT của nhà trường;

- Thủ quỹ nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác khi được HT, PHT phân công. 

36

Trần Thị Phương

1982

Giáo viên

- Giảng dạy môn tin học lớp 3, 4, 5;

- Bồi dưỡng CLB tin học không chuyên;

- Phụ trách trang Web và các phần mền về giáo dục của nhà trường;

37

Thân Văn Pha

1980

Giáo viên

ĐH

- Giảng dạy môn Thể dục khối 1, 2, 3, 4, 5; Bồi dưỡng CLBTDTT;

- Thực hiện các công việc khác khi được HT, PHT phân công.

38

Tống Văn Hiền

1980

Nhân viên

 y tế

ĐH

- Phụ trách công tác y tế học đường, quản lý phòng y tế;

- Theo dõi, tổng hợp công tác ăn bán trú;

- Thu tiền công tác Bảo hiểm y tế;

- Thực hiện các công việc khác khi được HT, PHT phân công.

39

Đỗ Thị Thu Ngọc

1971

Nhân viên

Kế toán

TH

- Xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm, làm lương và các chế độ cho giáo viên theo quy định;

- Làm và chốt sổ Bảo hiểm hằng năm cho CBCNV;

- Phụ trách công tác Bảo hiểm của nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác khi được HT, PHT phân công. 

40

Nguyễn Thị Hồng

1980

Văn thư

ĐH

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn thư trong nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác khi được HT, PHT phân công.

41

Hoàng Thị Thanh Hòa

1983

Văn thư

ĐH

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn thư trong nhà trường;

- Phụ trách thư viện;

- Phụ trách trang wesite của trường;

- Thực hiện các công việc khác khi được HT, PHT phân công.

 

 

Bài viết liên quan