Kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN YÊN DŨNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NỘI HOÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/KH-THNH

         

       Nội Hoàng, ngày      tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

  Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021

 
 

 

Căn cứ kế hoạch số 83/KH-THNH ngày 23/9/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ của trường tiểu học Nội Hoàng năm học 2020-2021;

Trường Tiểu học Nội Hoàng xây dựng Kế hoạch Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Công tác Thi đua - Khen thưởng trong nhà trường nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh tập thể và cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đơn vị và ngành GD&ĐT huyện nhà.

Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường ra sức đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”; khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng lao động sáng tạo, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục một cách triệt để. Đặc biệt, tiếp tục cụ thể hóa 5 nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở mọi hoạt động trong cũng như ngoài nhà trường thể hiện hiệu quả, thiết thực, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2020-2021.

II. Nguyên tắc thi đua, khen Thi đua phải dựa trên nguyên tắc

- Tự nguyện, tự giác, công khai;

- Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;

- Chính xác, công bằng, kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng.

- Việc đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả của phong trào thi đua; cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị quy định chỉ tiêu cho các cá nhân và tập thể theo sự thống nhất của tập thể, cá nhân và tập thể đăng ký tỉ lệ % để phấn đấu thực hiện trong năm học.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.

2. Mỗi cá nhân và tập thể đều tích cực thi đua xây dựng, cải tạo môi trường phấn đấu đảm bảo hiệu quả trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp; tổ chức tốt phong trào trồng cây cảnh, cây xanh bóng mát, phù hợp với đặc điểm của trường.

3. Mỗi thầy, cô giáo thi đua phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và hướng dẫn, rèn luyện học sinh phương pháp học, biết cách tự học; đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học, bảo quản và sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện có; viết và áp dụng các sáng kiến - kinh nghiệm có giá trị. Đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu huy động, chỉ tiêu chất lượng dạy và học theo kế hoạch đăng ký năm học 2020-2021.

4. Thi đua rèn luyện đạo đức, rèn kỹ năng sống cần thiết thông qua mọi hoạt động, lồng ghép trong mọi môn học nhất là các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và biết ứng dụng bài học lý thuyết vào sinh hoạt thực tế hàng ngày cho học sinh, nhất là các kỹ năng sống của thời kỳ hội nhập và phát triển.

5. Thi đua xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm”. Ngăn chặn kịp thời  hiệu quả các tác động tiêu cực của Internet, các nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, bài trừ văn hoá đồi truỵ.

6. Thi đua trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý giáo dục cũng như trong mọi hoạt động phục vụ dạy và học. Thực hiện công khai chất lượng đào tạo, công khai thu và chi tài chánh, công khai thi đua khen thưởng.

IV. Biện pháp thực hiện

1. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đầy đủ tinh thần mục tiêu, tiêu chuẩn nội dung thi đua; xây dựng tính trung thực trong báo cáo, trong viết sáng kiến - kinh nghiệm, nghiêm túc trong bình xét danh hiệu thi đua; tham mưu bổ sung sửa đổi các tiêu chí thi đua phù hợp với thực tế, loại trừ các yếu tố dẫn đến “bệnh thành tích”. Tiếp tục đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào nội dung chấm điểm tiêu chí thi đua; đưa nhiều tin tức lên website của trường. Tổ chức kiểm tra đôn đốc, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân tiên tiến.

3. Tổ chức dạy chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thi làm đồ dùng dạy học, hội thảo chuyên đề … nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên, rèn luyện nâng cao tay nghề.

4. Phối hợp với gia đình, các đoàn thể xã hội thông qua các hoạt động trong cũng như ngoài nhà trường, nhất là các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tạo môi trường thực hành giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cần thiết, hình thành nhân cách cho các em; trước mắt giáo dục các em cách ứng xử thân thiện với mọi người chung quanh nơi sống, nơi học tập, trong mọi sinh hoạt trong nhà trường.

5. Tổ chức thực hiện kỷ niệm các ngày lễ lớn, cần lồng ghép các nội dung trong chương trình sinh hoạt

- Tổ chức ca hát dân ca, các trò chơi dân gian;

- Chăm sóc gia đình có công với cách mạng; khu di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.

6. Tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục

7. Phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo, chuyên môn với Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch, ký giao ước thi đua, phát động, vận động các tập thể, cá nhân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Người cán bộ công chức, viên chức Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”, phổ biến, nêu gương người tốt, việc tốt qua báo, đài.

 V. Các đợt thi đua và mức thưởng

1. Các đợt thi đua: Chia làm 4 đợt thi đua

- Đợt 1 từ đầu năm học đến hết đợt thi đua 20/11.

- Đợt 2 từ sau 20/11 đến hết học kì 1.

- Đợt 3 từ đầu học kì 2 đến hết 26/3/2020.

- Đợt 4 từ sau 26/3/2020 đến kết thúc năm học.

2. Mức thưởng

a) Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm học

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tối đa 120.000đ/người.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tối đa 100.000đ/người.

- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá: Tối đa 70.000đ/người.

- Giáo viên được giao trực tiếp phụ trách bồi dưỡng HS thi các nội dung cấp huyện, cấp tỉnh sẽ được thưởng bằng 50% mức thưởng của học sinh thi các nội dung đó đạt giải.

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: Thưởng tối đa 150.000đ

- Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở: Thưởng tối đa 100.000đ

- Giáo viên đạt giải các cuộc thi khác do phòng GD&ĐT và cấp trên tổ chức: Nhất tối đa 150.000đ; Nhì tối đa: 120.000đ; Ba tối đa: 100.000đ; KK tối đa: 80.000đ.

(Lưu ý: Nếu giáo viên trong diện được thưởng nhiều mức khác nhau sẽ được nhận mức thưởng cao nhất, trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng TĐKT họp xem xét và quyết định)

b) Đối với học sinh vào cuối mỗi đợt thi đua, cuối học kì và năm học

- Lớp xuất sắc: Tối đa 150.000đ/lớp

- Lớp tiên tiến: Tối đa 100.000đ/lớp

- Học sinh giỏi cấp tỉnh: Nhất tối đa: 150.000đ; Nhì tối đa: 130.000đ; Ba tối đa: 120.000đ; KK tối đa: 100.000đ.

- Học sinh giỏi cấp huyện: Nhất tối đa: 100.000đ; Nhì tối đa: 80.000đ; Ba tối đa: 70.000đ; KK tối đa: 50.000đ.

- Thưởng cuối năm: HS xuất sắc: 01 Giấy khen và tối đa 5 quyển vở; HS khen từng mặt, có thành tích vượt trội: 01 Giấy khen và tối đa 3 quyển vở.

- Các nội dung cụ thể ở các đợt thi đua có kế hoạch và mức thưởng riêng.

Trên đây là kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, trường tiểu học Nội Hoàng đề nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên hăng hái hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo./.

 

 Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/cáo);

- Các đoàn thể, GV, NV;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Dương Thanh Miện