Hội nghị cán bộ công chức 2020-2021

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trường tiểu học Nội Hoàng

năm học 2020 - 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-LN ngày 23/9/2020 của Phòng GD&ĐT-LĐLĐ huyện Yên Dũng về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2020-2021. Chiều ngày 05/10/2020, tại phòng Hội đồng trường Tiểu học Nội Hoàng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức nhằm kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ  năm học 2020-2021. Tại hội nghị có 40/41 đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia.

Hội nghị diễn ra với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tại hội nghị, đồng chí Dương Thanh Miện - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Báo cáo đã đánh giá những thành tích đạt được và những hạn chế, tồn tại trong các hoạt động của nhà trường năm học 2019-2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tế nhà trường.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo công tác Tài chính năm học 2019-2020 và báo cáo bổ sung sửa đổi về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Hội nghị Công chức, viên chức lần này Ban thanh tra nhân dân cũng đã báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết do Hội nghị viên chức năm học trước đã nêu, đề ra kế hoạch hoạt động kỳ mới và bầu bổ sung ban thanh tra nhân nhiệm kỳ 2020-2022.

  Tại hội nghị đã tổ chức kí Đăng ký thi đua giữa BGH nhà trường vớí công đoàn, CBGV-NV.

     Sau hơn 3 giờ làm việc tích cực và nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung lắng nghe, phát biểu, đóng góp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua trên một số lĩnh vực chuyên môn và Hoạt động ngoài giờ lên lớp... của nhà trường, cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

 Với những nội dung, nhiệm vụ vừa nêu, đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ cao, thảo luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của Hội nghị và hứa hẹn trong năm tới với nhiều thắng lợi mới.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường Tiểu học Nội Hoàng năm học 2020-2021 đã thành công tốt đẹp. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của Ban giám hiệu nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, trường Tiểu học Nội Hoàng vững tin sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa trong năm học này./.

Nguyễn Hồng Dương

(Trường Tiểu học Nội Hoàng)

     

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 

Hội nghị bắt đầu làm việc
 


 

Đồng chí Phan Thị Thanh Hiền - Chủ tịch công đoàn

Thông qua quy chế làm việc của Hội nghị
 


 Đồng chí Thân Thị Ly thông qua chương trình làm việc của Hội nghị

  

Đồng chí Dương Thanh Miện - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đọc qua báo cáo kết quả năm học 2019-2020 và phương hướng công tác năm học 2020-2021
  

Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 


 

Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến thảo luận của Đại biểu tại Hội nghị